ADIYAMAN»BESNİ
AKKUYU MAHALLESİ (ATMALI KÖYÜ)
POSTA KODU: 02340